HELSEFORSIKRING

I de senere år har helseforsikring blitt svært vanlig i Norge.
På landsbasis har over 500 000 nordmenn denne type forsikring, enten privat eller gjennom arbeidsgiver.
Kiropraktor Wangberg har samarbeid med de fleste forsikringsselskap i Norge og du kan benytte din helseforsikring hos oss.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller spør oss når du kommer til behandling

Behandling hos kiropraktor er støtteberettiget

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget i det offentlige helsevesenet.
Alle pasienter hos kiropraktoren får trygderefusjon for inntil 14 konsultasjoner pr kalenderår.
Dette gjelder uavhengig av om du oppsøker kiropraktor direkte eller blir henvist dit fra lege.
Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker, samt at han kan henvise til legespesialist, røntgen, CT, MR og fysioterapi.

Pasienter hos kiropraktoren betaler en egenandel som tilsvarer kiropraktorens honorar minus refusjonsbeløpet.

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden fra det offentlige vil derfor normalt bare dekke en mindre del av de totale kostnadene ved konsultasjon og behandlinger.

Reiseutgifter i forbindelse med kiropraktorbehandling inngår i Egenandelstak 1. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.

Enkel oppskrift på hvordan du kan benytte din helseforsikring

  1. Når skaden oppstår må du så raskt som mulig melde inn dette til ditt forsikringsselskap.
  2. De vil da gi deg et saksnummer og tildele saken din et antall behandlinger. Hvor mange behandlinger du får kommer an på ditt selskap, type forsikringspolise og skade.
  3. Noen forsikringsselskap sender denne informasjonen direkte til oss, men dersom dette ikke skjer må du ta med dette når du kommer til oss første gang.
  4. Når du har mottatt et saksnummer står du fritt til å ringe oss for å bestille time. Du vil få time på dagen om du ringer før klokken 11:00.

HELSEFORSIKRING

I de senere år har helseforsikring blitt svært vanlig i Norge.
På landsbasis har over 500 000 nordmenn denne type forsikring, enten privat eller gjennom arbeidsgiver.
Kiropraktor Wangberg har samarbeid med de fleste forsikringsselskap i Norge og du kan benytte din helseforsikring hos oss.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller spør oss når du kommer til behandling

Behandling hos kiropraktor er støtteberettiget

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget i det offentlige helsevesenet.
Alle pasienter hos kiropraktoren får trygderefusjon for inntil 14 konsultasjoner pr kalenderår.
Dette gjelder uavhengig av om du oppsøker kiropraktor direkte eller blir henvist dit fra lege.
Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker, samt at han kan henvise til legespesialist, røntgen, CT, MR og fysioterapi.

Pasienter hos kiropraktoren betaler en egenandel som tilsvarer kiropraktorens honorar minus refusjonsbeløpet.

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden fra det offentlige vil derfor normalt bare dekke en mindre del av de totale kostnadene ved konsultasjon og behandlinger.

Reiseutgifter i forbindelse med kiropraktorbehandling inngår i Egenandelstak 1. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.

Enkel oppskrift på hvordan du kan benytte din helseforsikring

  1. Når skaden oppstår må du så raskt som mulig melde inn dette til ditt forsikringsselskap.
  2. De vil da gi deg et saksnummer og tildele saken din et antall behandlinger. Hvor mange behandlinger du får kommer an på ditt selskap, type forsikringspolise og skade.
  3. Noen forsikringsselskap sender denne informasjonen direkte til oss, men dersom dette ikke skjer må du ta med dette når du kommer til oss første gang.
  4. Når du har mottatt et saksnummer står du fritt til å ringe oss for å bestille time. Du vil få time på dagen om du ringer før klokken 11:00.
Kiropraktor i Trondheim » Helseforsikring